Przedmiot kierunkowy do wyboru 2

2020Z

Kod przedmiotu2811S1-PKDW2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi