Przedmiot kierunkowy do wyboru 13

2021Z

Kod przedmiotu2811S1-PKDWYB13
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi