Przedmiot kierunkowy do wyboru 16

2021L

Kod przedmiotu2811S1-PKDWYB16
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi