Przedmiot kierunkowy do wyboru 9

2020L

Kod przedmiotu2811S1-PKDWYB9
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi