Podstawy organizacji produkcji budowlanej

Basic building production organisation

2021L

Kod przedmiotu2811S1-POPIB
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi