Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2021Z

Kod przedmiotu2811S1-PRZEDSIE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piasecki B. red, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001 2) Targalski J., Francik A., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi