Praktyka zawodowa

Professional practice after 3rd year - 4 weeks

2021L

Kod przedmiotu2811S1-PZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Aleksander Dyżewski, "Technologia i organizacja budowy", 2) W. Martinek P. Nowak P. Woyciechowski, , t. I i II, Arkady, 1989, s. 455 2) W. Martinek P. Nowak P. Woyciechowski, "Technologia robót budowlanych", t. I, OWPW, 2010, s. 313
Literatura uzupełniająca
Uwagi