Rysunek techniczny budowlany

Technical drawing in civil engineering

2019L

Kod przedmiotu2811S1-RTB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Przedmioty wprowadzająceGeometria wykreślna i rysunek techniczny
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńNa zajęciach studenci wykonują pomiary (różnymi metodami) z natury obiektu budowlanego, na podstawie których przygotowują dokumentację inwentaryzacyjną i kompletują informacje o obiekcie.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaRozwijanie wyobraźni przestrzennej. Zapoznanie z klasycznymi i nowoczesnymi technikami zbierania informacji o budynkach oraz z jednoznacznymi metodami zapisu trójwymiarowych obiektów na płaszczyźnie. Wykształcenie umiejętności opracowywania i wykonywania rysunków technicznych. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu pomiarów inwentaryzacyjnych różnego rodzaju obiektów budowlanych, przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi.
Literatura podstawowa1) Bieniasz J., Januszewski B., Piekarski M, Rysunek techniczny w budownictwie, Politechnika Rzeszowska, 2008 2) Mazur J.,Tofiluk A, Rysunek budowlany, WSiP , 2008 3) Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany, Arkady, 2008
Literatura uzupełniająca1) Neufert E., wyd. Arkady, Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlane, 1995r., tom 2) Samujłłowie H., J., wyd. Arkady, Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie, 1987r., tom 3) Polskie Normy PN-ISO , wyd. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa,, tom
Uwagibrak