Język obcy IV

Foreign Language

2022Z

Kod przedmiotu37-00-30-IV
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Antonia Clare, Frances Eales, Steve Oakes, JJ Wilson, Speakout B2, Pearson, 2015 2) Agnieszka Ślęzak,Olga Tokarczyk, Rosyjski dla średnio zaawansowanych, Edgard, 2012 3) Zespół Prisma, Prisma, Edinumen, 2010 4) Guy Capelle Robert Menand, Le nouveau taxi, Hachette, 2009 5) T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto Italiano, Edilingua, 2010 6) Joachim Becker, Matthias Merkelbach, Deutsch am Arbeitsplatz, Cornelsen, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi