Budownictwo - studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Działalność inżynierska w budownictwie
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot humanistyczno-społeczny 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w budownictwie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
II - Podstawowe
Chemia
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Fizyka 1
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Geometria wykreślna
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Matematyka 1
7
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
45
Mechanika teoretyczna 1
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Grafika inżynierska
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Materiały budowlane 1
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot humanistyczno-społeczny 2
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Fizyka 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Geologia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Matematyka 2
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
45
Mechanika teoretyczna 2
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
30
III - Kierunkowe
Materiały budowlane 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Rysunek techniczny budowlany
1
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Budownictwo komunikacyjne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Hydraulika i hydrologia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Instalacje budowlane
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Mechanika gruntów
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru 3
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 4
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru 5
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru 6
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Wytrzymałość materiałów 1
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Budownictwo ogólne 2
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
30
Mechanika budowli 1
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 10
2
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Przedmiot do wyboru 7
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 8
2
Przedmiot do wyboru 9
2
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Technologia robót budowlanych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Wytrzymałość materiałów 2
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa 1
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedsiębiorczość
1
III - Kierunkowe
Ekonomika budownictwa 1
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Fundamentowanie
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
30
Konstrukcje betonowe 1
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
30
Konstrukcje metalowe 1
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
30
Mechanika budowli 2
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 11
3
Przedmiot do wyboru 12
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Przedmiot do wyboru 13
1
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Kierowanie procesem inwestycyjnym
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
30
Konstrukcje betonowe 2
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
25
Konstrukcje metalowe 2
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
25
Organizacja produkcji budowlanej 1
4,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
30
Przedmiot do wyboru 14
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru 15
1
Przedmiot do wyboru 16
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa 2
6
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Metody obliczeniowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Fizyka budowli
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Komputerowe wspomaganie projektowania w technologii BIM
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Praca inżynierska
15
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
150
Przedmiot do wyboru 17
2
Przedmiot do wyboru 18
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Przedmiot do wyboru 19
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Seminarium dyplomowe
1
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
20
SUMA
30,0