Betony specjalne

Special concretes

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-BESP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jamroży Z., 2008r., "Beton i jego technologie", wyd. PWN, Warszawa, 2) Czarnecki L., Broniewski T., Henning P. , 1994r., "Chemia w budownictwie", wyd. Arkady, Warszawa, t.1, 3) Neville A.M. , 2015r., "Właściwości betonu", wyd. Polski Cement, Kraków, 4) Szwabowski J., Gołaszewski J. Technologia betonu samozagęszczalnego, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2010, 5) Czarnecki L. Betony żywiczne. Arkady, Warszawa 1982
Literatura uzupełniająca
Uwagi