Hydrodynamika budowli

Hydrodynamics of structures

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-HBU
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającehydraulika i hydrologia
Wymagania wstępnewiedza w zakresie matematyki, budownictwa ogólnego, hydrauliki i hydrologii
Opis ćwiczeńObliczenia parametrów hydrodynamicznych potrzebnych do projektowania budowli wodnych. Oddziaływania na morskie budowle hydrotechniczne. Metody redukcji obciążeń hydrodynamicznych.
Opis wykładówRozwinięcie kursu podstawowego hydrauliki o zagadnienia hydrodynamiki rzek i dynamiki morza, transportu osadów, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń pasywnych. Wpływ antropopresji na przebieg procesów fluwialnych oraz równowagę systemu. Modele ochrony brzegów rzek i konstrukcje ochraniające brzeg morski. Przyczyny i skutki katastrof zapór ziemnych i betonowych. Sposoby kompensowania negatywnego oddziaływania budowli hydrotechnicznych na ekosystemy rzeczne i morskie.
Cel kształceniaZapoznanie się na poziomie rozszerzonym z zagadnieniami wpływu procesów hydrodynamicznych na budowle hydrotechniczne.
Literatura podstawowa1) Bednarczyk S., Duszyński R., Hydrauliczne i hydrotechniczne podstawy regulacji i rewitalizacji rzek., Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2008 2) Depczyński W., Szamowski A., Budowle i zbiorniki wodne., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999 3) Mitosek M., Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014 4) Novak P. i in., Hydraulic structures., Spon Press, London and New York, 2001 5) Puzyrewski R., Sawicki J., Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki., Wyd. Naukowe PWN, 2013
Literatura uzupełniająca1) Bednarczyk S.i in., wyd. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Stateczność oraz bezpieczeństwo jazów i zapór., 2009r., tom 2) Lubczyńska U., wyd. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Hydraulika stosowana w inżynierii środowiska, 2001r., tom
Uwagi