Praca dyplomowa

Diploma thesis

2020L

Kod przedmiotu2811N2-MK-PRDYP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć Pracownia dyplomowa
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi