Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2020L

Kod przedmiotu2811N2-PRZEDSIE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy Teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck., 2010 2) Moczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2007 3) Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i Innowacyjność, Difin Centrum Doradztwa i Informacji, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi