Teoria sprężystości i plastyczności

Theory of elasticity and plasticity

2019L

Kod przedmiotu2811N2-TSIP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi