Zaawansowana matematyka

Advanced mathematics

2019L

Kod przedmiotu2811N2-ZAMAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka 1, Matematyka 2
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńRozwiązywanie zadań dotyczących treści wykładów
Opis wykładówSzeregi liczbowe i potęgowe. Równania różniczkowe cząstkowe. Zagadnienie Cauchy'ego. Metody rozwiązywania równań różniczkowych: metoda Fouriera, transformacja Laplace'a. Elementy Rachunku wariacyjnego. Rachunek tensorowy.
Cel kształceniaOpanowanie przez studentów zaawansowanych technik analizy matematycznej potrzebnych w zastosowaniach technicznych
Literatura podstawowa1) Grzegorz Łysik, Równania różniczkowe cząstkowe. , Skrypt wykładów, Kielce, 2007 2) M. Gewert, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne, Oficyna Wydawnicza GiS, 2001 3) T. Trajdos, Matematyka, t. 3, WNT, 1994
Literatura uzupełniająca1) J. Muszyński, Równania różniczkowe zwyczajne i elementy rachunku wariacyjnego, Oficyna Wydawnicza PW, 2003
Uwagibrak