Zaawansowana geotechnika

Advanced geotechnics

2020L

Kod przedmiotu2811N2-ZGEO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, "PN-EN-1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Cz.1.: Zasady ogólne";, PKN, 2008, s. 50 2) Praca zbiorowa, "PN-EN-1997-2:2008 Projektowanie geotechniczne. Cz.2.: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego";, PKN, 2008, s. 50 3) Z.Glazer, "Mechanika Gruntów", Wyd. Geol., 1985, s. 50 4) Praca zbiorowa, PN-81/B-03020, PKN, 1981, s. 24 5) Godlewski T., Kotlicki W., Wysokiński L., Projektowanie geotechniczne wg eurokodu 7, ITB, 2011, s. 100
Literatura uzupełniająca
Uwagi