Złożone konstrukcje betonowe 2

Complex concrete structures 2

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-ZKBET2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającewytrzymałość materiałów, mechanika budowli, konstrukcje betonowe 1 i 2
Wymagania wstępneWiedza w zakresie wyznaczania sił wewnętrznych i naprężeń w przekrojach układów prętowych oraz wymiarowania zginanych, ścinanych i ściskanych elementów żelbetowych.
Opis ćwiczeńProjekt otwartego zbiornika o przekroju kołowym. Obliczenia statyczne, wymiarowanie przekrojów, rysunki konstrukcyjne.
Opis wykładówProjektowanie zbiorników, silosów i bunkrów. Konstrukcje żelbetowe złożone z cienkich powłok obrotowych. Belki-ściany.
Cel kształceniaStudent zdobywa podstawowe umiejętności projektowania żelbetowych zbiorników, silosów i bunkrów.
Literatura podstawowa1) Halicka A., Franczak D., Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze, t. 2/2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 2) Knauff M. , Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 3) Kobiak J., Stachurski W., Konstrukcje żelbetowe, t. 4, Arkady, 1991
Literatura uzupełniająca1) Halicka A., Franczak D., Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na materiały sypkie, t. 1/2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 2) Kobiak J., Stachurski W., Konstrukcje żelbetowe, t. 2,3/4, Arkady, 1984,1987
Uwagi