Budowle i konstrukcje inżynierskie - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Brak linku do serwisu rekrutacyjnego.

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru: Infrastruktura ICT w budownictwie
2
Przedmiot humanistyczno-społeczny 1
2
Warsztaty z języka obcego
2
II - Podstawowe
Zaawansowana matematyka
3
III - Kierunkowe
Metody komputerowe w budownictwie
2,5
Teoria sprężystości i plastyczności
2,5
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
2,5
Złożone konstrukcje betonowe 1
4
Złożone konstrukcje metalowe 1
3,5
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Projektowanie uniwersalne
2,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Betony specjalne
3
Hydrodynamika budowli
2
Konstrukcje drewniane
3
Konstrukcje lekkie
3,5
Projektowanie hydrotechniczne obiektów inżynierskich
2
Remonty i modernizacje
3,5
Złożone konstrukcje betonowe 2
5
Złożone konstrukcje metalowe 2
4
SUMA
28,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Działalność inżynierska w budownictwie
1
Przedmiot humanistyczno - społeczny 2
2
Przedsiębiorczość
1
III - Kierunkowe
Seminarium dyplomowe
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Konstrukcje murowe
2,5
Praca magisterska
20
Zaawansowana geotechnika
2,5
SUMA
30,0