Praktyka

Practice

2019L

Kod przedmiotu2811S2–PRAKT
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyżewski A, Technologia i organizacja budowy, t. 1, Arkady, 1989 2) Dyżewski A, Technologia i organizacja budowy, t. 1, Arkady, 1989 3) W. Martinek P. Nowak P. Woyciechowski, Technologia robót budowlanych, OWPW, 2010 4) W. Martinek P. Nowak P. Woyciechowski, Technologia robót budowlanych, OWPW, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi