Zastosowanie fotogrametrii w budownictwie i urbanistyce

Application of Photogrammetry in civil Engineering and Urbanism

2020Z

Kod przedmiotu2811S2-ZFwBiU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bernasik J., Mikrut S., Fotogrametria Inżynieryjna, http://home.agh.edu.pl /~zfiit/mat_dydaktyczne_pliki/JB_SM_fotogrametria_inzynieryjna.pdf, 2000 2) Bujakiewicz A., Preuss R., Wieloźródłowe dane fotogrametryczne dla tworzenia 3D modeli miast, Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2016 3) Kaczyński R., Ewiak I., Fotogrametria, WAT Warszawa, 2016 4) Kurczyński Z., Fotogrametria, PWN, 2014 5) Linder W., Digital Photogrammetry: A Practical Course, Springer, 2016 6) Luhmann T., Robson S., Kyle S., Harley I., Close Range Photogrammetry: Principles, Techniques and Application, Walter de Gruyter GmbH Berlin/Boston, 2014 7) Sawicki P., Materiały dydaktyczne z wykładów, UWM w Olsztynie, 2018/2019 8) Sitek Z., Fotogrametria ogólna i inżynieryjna, PPWK Warszawa-Wrocław, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi