Betony specjalne

Special concretes

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-BSPEC
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jamroży Z., Beton i jego technologie, t. , PWN Warszawa, 2008, s. 2) Czarnecki L., Broniewsk T., Henning P., Chemia w budownictwie, t. , Arkady Warszawa, 1994, s. 3) Neville A.M., Właściwości betonu, t. , Polski cement Kraków, 2015, s. 4) Szwabowski J., Gołaszewski J, Technologia betonu samozagęszczalnego, t. , Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010, s. 5) Czarnecki L., Betony żywiczne, t. , Arkady Warszawa, 1982, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi