Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Building ventures management

2019L

Kod przedmiotu2811N2-ZPRBU
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka, Ekonomika
Wymagania wstępneZnajomośc zasad organizacji i kierowania procesem inwestycyjnym
Opis ćwiczeńĆwiczenia są rozwinięciem zagadnień z zakresu podejmowania decyzji oraz badań operacyjnych. W ramach ćwiczeń studenci wykonują zadania z zakresu programowania liniowego. Zadania obejmują planowanie struktury produkcji z zastosowaniem metody Simplex, rozwiązanie problemu dostaw z wykorzystaniem metod zagadnienia transportowego, analiza i ocena poziomu ryzyka.
Opis wykładówW zamach wykładów omawiane są różne formy organizacyjne realizacji przedsięwzięć budowlanych np. generalne wykonawstwo, project management, metody tradycyjne itp. W ramach zarządzania przedsięwzięciami omawiane są zagadnienia związane z optymalizacją rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz metody podejmowania decyzji i optymalizacja harmonogramów budowlanych. Jako jeden z najistotniejszych aspektów działalności budowlanej przybliżona zostaje analiza ryzyka przedsięwzięć budowlanych wraz z metodami szacowania jego poziomu. Uzupełnieniem treści wykładu są jakże istotne zagadnienia związane z cyklem życia obiektu, cyklem procesu inwestycyjnego, wpływem inwestycji na środowisko oraz inteligentne systemy zarządzania w budownictwie.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nauczenie studentów umiejętności przeprowadzania analizy wariantowej różnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w procesie planowania przedsięwzięć (analiza wariantów), wspomaganie procesów decyzyjnych oraz umiejętności dokonywania analizy ryzyka i badania niepewności oraz zarządzania projektami i przedsięwzięciami budowlanymi.
Literatura podstawowa1) Jaworski.,, Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN Warszawa, 1999 2) Grudzewski W.M. Hejduk I.K.,, Zarządzanie technologiami, Textoprint Warszawa, 2008 3) Ignasiak E., , Badania operacyjne, PWE, Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagibrak