Certyfikacja energetyczna budynków

Power engineering certification of buildings

2020Z

Kod przedmiotu2811S2-CEBUD
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBudownictwo ogólne, Budownictwo tradycyjne, Budownictwo uprzemysłowione, Fizyka Budowli. Diagnostyka Cieplno-Wilgotnościowa Budynków.
Wymagania wstępneznajomość przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńMetody określania obliczeniowych wartości cieplnych, obliczanie: współczynnika przenikania ciepła, skorygowanego współczynnika przenikania ciepła, stacjonarnego strumienia cieplnego w paśmie strat przez grunt, periodycznego strumienia cieplnego w paśmie strat przez grunt, uproszczone obliczanie strat ciepła, współczynnik strat ciepła przez przenikanie, bezpośrednie przenikanie na zewnątrz, współczynnik strat ciepła przez przenikanie przez grunt, współczynnik strat ciepła przez przestrzenie nieogrzewane, współczynnik strat ciepła przez wentylację. Zyski ciepła. Obliczanie rocznego zapotrzebowania na energię do pokrycia potrzeb eksploatacyjnych.
Opis wykładówDyrektywa EPBD w polskich przepisach prawnych. Wymiana ciepła budynku ze środowiskiem zewnętrznym. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej. Metody numeryczne służące do rozwiązywania złożonych przypadków przepływu ciepła w budynkach.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu certyfikacji energetycznej budynków.
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa pod red. Dariusza Gawina, Świadectwa charakterystyki energetycznej : praktyczny poradnik, Intersoft, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi