Diagnostyka cieplna budowli

Buildings heating diagnostics

2020Z

Kod przedmiotu2811S2-DCWBU
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBudownictwo ogólne, Budownictwo tradycyjne, Budownictwo uprzemysłowione, Fizyka Budowli. Diagnostyka Cieplno-Wilgotnościowa Budynków.
Wymagania wstępneznajomość przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńKomfort cieplny pomieszczeń. Termografia. Numeryczna analiza termogramów z wyznaczaniem istotnych parametrów powierzchni. Wyznaczanie emisyjności powierzchni elementów budowlanych. Szczelność powietrzna. Błąd pomiarowy.
Opis wykładówTermoizolacje wewnętrzne. Higroskopijność materiałów budowlanych. Zagrożenie mykologiczne. Techniki pomiaru parametrów cieplnych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie diagnozowania stanu cieplnego budowli.
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma, Budownictwo Ogólne - Fizyka Budowli, t. 2, Arkady, 2007 2) Ickiewicz I., Fizyka Budowli, Politechnika Białostocka, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak