Energia odnawialna w BE

Renewable energy in e-se

2020Z

Kod przedmiotu2811S2-ENODWBE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) /, 1) Tytko R., 2009r., "Odnawialne źródła energii", wyd. OWG, 2) Lewandowski W. M. , 2002r., "Proekologiczne źródła energii", wyd. WNT, 3) Nowak W., Stachel A., Borsukiewicz-Gozdur A., 2008r., "Zastosowania odnawialnych źródeł energii", wyd. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 4) Marecki J., 1995r., "Podstawy przemian energetycznych", wyd. WNT, , /, 0
Literatura uzupełniająca
Uwagi