Fizyka budowli w BE

Building physics in energy saving buildings

2020L

Kod przedmiotu2811S2-FBWBE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFizyka budowli. Diagnostyka cieplno-wilgotnościowa. Termomodernizacja. Certyfikacja energetyczna budynków, Diagnostyka cieplna budowli.
Wymagania wstępneznajomość przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńPrzenikania ciepła przez przegrody przezroczyste. Symulacje transportu ciepła i masy w przegrodach budowlanych.
Opis wykładówCharakterystyka cieplna komponentów przezroczystych. Filtracja powietrza przez przegrody. Równania bilansowe energii. Izolacje transparentne. Złożona analiza numeryczna transportu ciepła i masy w elementach budowlanych. Powłoki niskoemisyjne.
Cel kształceniaPozyskanie zaawansowanej wiedzy dotyczącej transportu ciepła i masy w przegrodach budowlanych. Umiejętność przeprowadzania symulacji cieplnych i wilgotnościowych elementów budowlanych.
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma, Budownictwo Ogólne - Fizyka Budowli, t. 2, Arkady, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi