Mechanika płynów w BE

Fluid mechanics in e-se

2020Z

Kod przedmiotu2811S2-MECHPLWBE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizyka, matematyka
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z matematyki i fizyki
Opis ćwiczeńWłaściwości fizyczne płynów (gęstość płynu, ściśliwość i rozszerzalność płynu, lepkość płynu, ciśnienie). Równanie Bernoulliego dla płynów doskonałych. Równanie ciągłości. Przepływ laminarny w przewodzie o przekroju kołowym. Laminarna warstwa przyścienna. Równanie Bernoulliego dla cieczy rzeczywistych. Średnica hydrauliczna przewodu. Liniowe o lokalne straty ciśnienia wskutek tarcia. Przepływ w kanałach otwartych (przelewy).
Opis wykładówWłaściwości fizyczne płynów. Statyka płynów (równanie równowagi płynu, parcie cieczy na powierzchnie ścian, parcie płynu na ciała zanurzone). Podstawowe pojęcia kinetyki płynów. Dynamika płynów (równanie Bernoulliego dla cieczy doskonałej i rzeczywistej. Liczba Reynoldsa (przepływ laminarny i turbulentny). Przepływ w przewodach zamkniętych (opory przepływu, uderzenie hydrauliczne). Przepływ w kanałach otwartych (ruch jednostajny, ruch spokojny).
Cel kształceniaZapoznanie ze zjawiskami i prawami rządzącymi przepływem płynów oraz stosowaniem wiedzy z zakresu mechaniki płynów.
Literatura podstawowa1) Mitosek M., Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska , Politechnika Warszawska, 2007 2) Gryboś P., Mechanika płynów, Politechnika Śląska, 1996 3) Puzyrewski R., Sawicki J., Podstawy mechaniki płynów i hydrauliki, Politechnika Warszawska, 1999
Literatura uzupełniająca1) Gryboś P., wyd. Politechnika Śląska, Zbiór zadań z mechaniki płynów, 1976r., tom
Uwagi