Seminarium dyplomowe

Diploma seminar

2020L

Kod przedmiotu2811S2-MK-SEMDYP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty kierunkowe i specjalnościowe
Wymagania wstępneWybrany temat pracy dyplomowej
Opis ćwiczeńPraca dyplomowa i różnica między pracą inżynierską a magisterską. Wymagania dotyczące opisu teoretycznego, obliczeń, badań, analizy i wniosków w pracy magisterskiej. Przebieg obrony i egzaminu dyplomowego. Zasady korzystania z literatury naukowej i technicznej z zachowaniem praw autorskich. System antyplagiatowy. Wytyczne pisania prac dyplomowych-magisterskich. Opracowanie referatu seminaryjnego związanego z tematem pracy dyplomowej. Przygotowanie prezentacji multimedialnej przez studenta.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPrzygotowanie studenta do wykonania pracy dyplomowej.
Literatura podstawowa1) Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Uczelniane ATR, Bydgoszcz, 1999, s. 149 2) Wiszniewski A., Jak przekonująco mówić i przemawiać, PWN, 1994, s. 224 3) Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 196
Literatura uzupełniająca1) Zieliński J., Metodologia badań naukowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012, s. 136
UwagiKażdy student powinien mieć wybrany temat pracy dyplomowej.