Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2020L

Kod przedmiotu2811S2-PRZEDSIE
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi