Technika cieplna

Heating engineering

2020Z

Kod przedmiotu2811S2-TECHCIEP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFizyka, Fizyka budowli Podstawy z fizyki, mechaniki,
Wymagania wstępnePodstawy z fizyki, mechaniki, fizyki budowli
Opis ćwiczeńW trakcie ćwiczeń wykonany zostanie projekt energooszczędnego systemu ogrzewczego wybranego budynku. Wykonany zostanie bilans energii i egzergii w wybranym budynku nisko energetycznym oraz pasywnym, z zastosowaniem różnych wariantów źródeł ciepła. Rozwiązywane będą zadania obliczeniowe.
Opis wykładówW zakresie wykładów przedstawione zostaną zagadnienia związane z: Podstawowe zagadnienia techniki cieplnej, Pojęcia przepływu ciepła, obiegów cieplnych, Pojęcia energii i egzergii. Bilans energii oraz egzergii w eksploatowanym obiekcie. Rodzaje i charakterystyka paliw. Konstrukcje urządzeń spalających paliwa. Straty ciepła a sprawność urządzeń. Wytwarzanie ciepła bez procesu spalania, najnowsze technologie.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi: techniki cieplnej wykorzystywanej w projektowaniu układów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wykonania bilansów energetycznych budynków oraz uświadomienie wpływu poszczególnych elementów budowlanych i instalacyjnych na wielkość zużycia energii przez obiekt. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat projektowania obiektów energooszczędnych i pasywnych.
Literatura podstawowa1) Recknagel H, Schramek E., , Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo", t. 1, Wydawnictwo Omni Scala, 2008, s. 500 2) Nocoń J., Poznański J., Słupek S., Rywotycki M., "Przykłady z techniki procesów spalania", t. 1, AGH, 2007, s. 200 3) Szczechowiak S., "Energooszczędne układy zaopatrzenia budynków w ciepło", t. 1, Envirotech, 2004, s. 200 4) Feist W., Schlagowski G., "Podstawy budownictwa pasywnego", t. 1, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego", wyd. wyd. PIBP, 2007, s. 300
Literatura uzupełniająca1) Koczyk H., Antoniewicz B., Basińska M., Górka A., Makowska-Hess R., wyd. wyd. Wydawca: Systherm, "Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja", 2011r., tom 1, 100s. 2) Koczyk H., Antoniewicz B., Basińska M., Górka A. Makowska-Hess R., wyd. Wydawca: Systherm., , ., "Ogrzewnictwo praktyczne II wydanie uzupełnione. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja.", 2011r., tom 1, 250s. 3) Szarkowski A., Łatowski L., wyd. Wydawnictwo WNT, "Ciepłownictwo", 2010r., tom 1, 200s. 4) Mirowski A., Lange G., Jeleń I., wyd. Viessmann, "Materiały do projektowania kotłowni i nowoczesnych systemów grzewczych", 2004r., tom 1, 100s.
Uwagi