Technologie i materiały w BE

Technologies and materials in e-se

2020Z

Kod przedmiotu2811S2-TIMWBE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czarnecki L., Emons P.H., Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, t. , Polski Cement, Kraków, 2002, s. 2) Jamroży Z, Beton i jego technologie, t. , PWN, Warszawa., 2008, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi