Termomodernizacja

Building termomodernization

2020L

Kod przedmiotu2811S2-TRMO
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBudownictwo ogólne, Budownictwo tradycyjne, Budownictwo uprzemysłowione, Fizyka Budowli. Diagnostyka Cieplno-Wilgotnościowa Budynków.
Wymagania wstępneZnajomość przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeńZasady ogólne diagnostyki cieplnej budynków. Diagnostyka cieplna przegród oraz systemów instalacji C.O., C.W.U., gazowej. Diagnostyka systemów wentylacji. Możliwe efekty energetyczne i ekonomiczne termomodernizacji budynków mieszkalnych. Metody opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych, ocena opłacalności usprawnień i przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Opis wykładówWarianty termomodernizacji. Obniżenie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody pełne, podwyższenie izolacyjności cieplnej okien. Usprawnianie wydajności systemów wentylacji. Szczelność przegród na przenikanie powietrza. Dostosowanie instalacji C.O., C.W.U. i gazowej do zmniejszonego zapotrzebowania na energię. Techniki ocieplenia ścian i stropodachów, dodatkowa izolacja cieplna: dachów stromych, stropów piwnicy, podłóg na gruncie, sposoby zmniejszenia strat ciepła przez okna.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zrozumienie problemu strat ciepła w budynkach wynikających z niewłaściwego wykonania bądź użytkowania obiektów. Analiza problematyki w ujęciu termomodernizacyjnym pozwala na diagnozowanie i zmniejszanie zapotrzebowania na ciepło budynku.
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma, Budownictwo Ogólne - Fizyka Budowli, t. 2, Arkady, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak