Zaawansowana matematyka

Advanced mathematics

2019L

Kod przedmiotu2811S2-ZAMAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marko Vojinovic, Tensor calculus, PWN, 1960 2) Andrzej Gawęcki , Mechanika materiałów i konstrukcji prętowych, PWN, 2003 3) Grzegorz Łysik, Równania Różniczkowe Cząstkowe. Skrypt wykładów, Kielce, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi