Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

Building ventures management

2019L

Kod przedmiotu2811S2-ZPBDz
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMatematyka, Ekonomika
Wymagania wstępneZnajomośc zasad organizacji i kierowania procesem inwestycyjnym
Opis ćwiczeńĆwiczenia są rozwinięciem zagadnień z zakresu podejmowania decyzji oraz badań operacyjnych. W ramach ćwiczeń studenci wykonują zadania z zakresu programowania liniowego. Zadania obejmują planowanie struktury produkcji z zastosowaniem metody Simplex, rozwiązanie problemu dostaw z wykorzystaniem metod zagadnienia transportowego, analiza i ocena poziomu ryzyka.
Opis wykładówW zamach wykładów omawiane są różne formy organizacyjne realizacji przedsięwzięć budowlanych np. generalne wykonawstwo, project management, metody tradycyjne itp. W ramach zarządzania przedsięwzięciami omawiane są zagadnienia związane z optymalizacją rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz metody podejmowania decyzji i optymalizacja harmonogramów budowlanych. Jako jeden z najistotniejszych aspektów działalności budowlanej przybliżona zostaje analiza ryzyka przedsięwzięć budowlanych wraz z metodami szacowania jego poziomu. Uzupełnieniem treści wykładu są jakże istotne zagadnienia związane z cyklem życia obiektu, cyklem procesu inwestycyjnego, wpływem inwestycji na środowisko oraz inteligentne systemy zarządzania w budownictwie.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nauczenie studentów umiejętności przeprowadzania analizy wariantowej różnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w procesie planowania przedsięwzięć (analiza wariantów), wspomaganie procesów decyzyjnych oraz umiejętności dokonywania analizy ryzyka i badania niepewności oraz zarządzania projektami i przedsięwzięciami budowlanymi.
Literatura podstawowa1) Jaworski K.,, Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN Warszawa, 1999 2) Grudzewski W.M. Hejduk I.K., Zarządzanie technologiami, Textoprint Warszawa, 2008 3) Ignasiak E., Badania operacyjne, PWE Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagibrak