Przedmiot ogólnouczelniany - do wyboru I

2019L

Kod przedmiotu0000NX-POI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi