Przedmiot ogólnouczelniany - do wyboru II

2020L

Kod przedmiotu0000NX-POII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi