Certyfikacja energetyczna budynków

Power engineering certification of buildings

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-CEB
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaPraca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma, 2007r., "Budownictwo Ogólne - Fizyka Budowli", wyd. Arkady, t.2, Dariusz Gawin, Henryk Sabiniak, Chudzik, 2009r., "Świadectwa charakterystki energetycznej - praktyczny poradnik", wyd. ArCADiasoft Chudzik sp.j..
Literatura uzupełniająca
Uwagi