Diagnostyka cieplna budowli

Buildings heating diagnostics

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-DCIBU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaPraca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma, 2007r., "Budownictwo Ogólne - Fizyka Budowli", wyd. Arkady, t.2, Ickiewicz I., 2000r., "Fizyka Budowli", wyd. Politechnika Białostocka , Pogorzelski J.A., 1987r., "Fizyka budowli. Podstawy wymiany ciepła i masy", wyd. Politechnika Białostocka
Literatura uzupełniająca
Uwagi