Energia odnawialna w BE

Renewable energy in e-se

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-ENODWBE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tytko R., Odnawialne źródła energii , OWG, 2009 2) Lewandowski W. M., Proekologiczne źródła energii, WNT, 2002 3) Nowak W., Stachel A., Borsukiewicz-Gozdur A., Zastosowania odnawialnych źródeł energii, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2008 4) Marecki J., Podstawy przemian energetycznych, WNT, 1995 5) Szymański B., Instalacje fotowoltaiczne, GlobEnergia, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi