Fizyka budowli w BE

Building physics in energy saving buildings

2020L

Kod przedmiotu2811N2-FBBE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaPraca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma, 2007r., "Budownictwo Ogólne - Fizyka Budowli", wyd. Arkady, t.2, Ickiewicz I, 2000r., "Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia.", wyd. Politechnika Białostocka, Kołodziejczyk L., 1980r., "Pomiary w inżynierii sanitarnej", wyd. Arkady, Pieniążek Z., 1986r., "Fizyka budowli Cz.1: Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe", wyd. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, t.1, Laskowski L., 2008r., "Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku", wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Wyrwał J. 2004, Termodynamiczne podstawy fizyki budowli. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole
Literatura uzupełniająca
Uwagi