Instalacje w BE

Building installations in energy saving buildings

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-IBE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Recknagel i inni, 1995r., "Ogrzewanie i wentylacja", wyd. Gdańsk, t.I, 2) Chudzicki J., , Sosnowski S, 2009r., "Instalacje wodociągowe. Projektowanie wykonawstwo, eksploatacja", wyd. Seidel - Przywecki, t.I, 3) Chudzicki J., , Sosnowski S, 2009r., "Instalacje kanalizacyjne. Projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja", wyd. Seidel - Przywecki, t.I, 4) Klinke J., Krygier K, Klinke T., 2007r., "Ogrzewnictwo, Wentylacja , Klimatyzacja", wyd. WSiP, t.I, 5) T. Szymański, W. Wasiluk, 1999r., "Wentylacja użytkowa. Poradnik", t.I, 6) Recknagel H, Schramek E.:, 2008r., "Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo", wyd. Wydawnictwo Omni Scala, t.I, 7) Heidrich Z., , 1999r., "Wodociągi – Wodociągi i kanalizacja", wyd. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., t.I, 8) Recknagel H, Schramek E., 2008r., "Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepła woda, chłodnictwo", wyd. Wydawnictwo Omni Scala, t.I,
Literatura uzupełniająca
Uwagi