Infrastruktura ICT w budownictwie

Ict infrastructure in civil engineering

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-INF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1)Kattan P.I., "Matlab guide to finite elements. An interactive approach", wyd.Springer, t. 429. 2)Smith I.M., Griffiths D.V., 2004 r., "Programming the Finite Element Method", wyd. Wiley, t. 440. 3)Potts D.M., Zdravkowic L. 1999 r., "Finite element analysis in geotechnical engineering. Theory", wyd. Thomas Telford, t. 440.
Literatura uzupełniająca
Uwagi