Metody komputerowe

Computer methods

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-METKP
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kattan P.I., 2002r., "Matlab guide to finite elements. An interactive approach", wyd. Springer, s.429, (przetłumaczone fragmenty są udostępniane w formie instrukcji stanowiskowych w laboratorium komputerowym); 2) Smith I. M., Griffiths D.V., 2004r., "Programming the Finite Element Method", wyd. Wiley, s. 440, (przetłumaczone fragmenty są udostępniane w formie instrukcji stanowiskowych w laboratorium komputerowym); 3) Potts D.M., Zdravkovic L., 1999r., "Finite element analysis in geotechnical engineering. Theory.", wyd. Thomas Telford, s.440.
Literatura uzupełniająca
Uwagi