Praca dyplomowa

Diploma thesis

2020L

Kod przedmiotu2811N2-MK-PRDYPEGZ
Punkty ECTS 20
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żółtowski B., 1999r., "Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych", wyd. Uczelniane ATR Bydgoszcz, 2) Wiśniewski A., 1996r., "Jak przekonująco mówić i przemawiać", wyd. TEXT, Wrocław-Warszawa, 3) Wójcik K., 2000r., "Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjiackich, magisterskich, doktorskich)", wyd. SGH, Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi