Mechanika płynów w BE

Fluid mechanics in e-se

2019L

Kod przedmiotu2811N2-MPLEBE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaWejnerowska K., 2004r., "Laboratorium z mechaniki płynów i hydrauliki", wyd. PG, 2) Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R., 2001r., "Mechanika płynów w inzynierii środowiska", wyd. WNT, 3) Zieliński A. , 2011r., "Wybrane zagadnienia z mechaniki płynów", wyd. PW, 4) Walczak J., 2012r., "Inżynierska mechanika płynów", wyd. WNT, 5) Kryger K., Klinke T., Sewerynik J., 1995r., "Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja", wyd. Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi