Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja w BE

Heating, ventillation and conditioning in e-se

2019L

Kod przedmiotu2811N2-OWIKWBE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaFeist W., 2006r., "Podstawy budownictwa pasywnego", wyd. PIBP, 2) Wnuk R., 2007r., "Instalacje w budynku pasywnym i energooszczędnym", wyd. Przewodnik Budowlany, 3) Mikoś, J., 2000r., "Budownictwo ekologiczne", wyd. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 4) Chwieduk D., 2011r., "Energetyka słoneczna budynku", wyd. Arkady, 5) Piotrowski R., Dominiak P., 2008r., "Budowa Domu Pasywnego Krok po Kroku", wyd. Przewodnik Budowlany.
Literatura uzupełniająca
Uwagi