Projektowanie budynków energooszczędnych

Design of energy - sawing builgings

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-PBE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, 2006r., "Budownictwo ogólne. Fizyka budowli", wyd. Arkady, t.2, s.1065 - 1151, 2) Kaczkowska A., 2010r., "Dom pasywny", wyd. Ka Be, t.1, s.wszystkie, 3) Sabiniak H. i inni, 2010r., "Świadectwa charakterystyki energetycznej", wyd. ArCADiaSoft, t.1, s.wszystkie.
Literatura uzupełniająca
Uwagi