Podstawy elektroniki i elektrotechniki w BE

Fundamentals of electronics and electrical engineering in e-se

2020Z

Kod przedmiotu2811N2-PELWBE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ., 1. Hempowicz P. , Kiełsznia R., Piłatowicz A., Szymczyk J., Toborowski T., Wąsowski A., Zielińska A., Żurawski W., 2004, Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, WNT, Warszawa 2004 2. Horowitz P., Hill W., Sztuka elektroniki, WKŁ, Warszawa 1992, 1995 3. Przezdziecki F., Elektrotechnika i elektronika, PWN, Warszawa 1974, t. ., ., ., s. .
Literatura uzupełniająca
Uwagi