Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

2020L

Kod przedmiotu2811N2-PRZEDS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy Teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, 2010 2) Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i Innowacyjność, Difin Centrum Doradztwa i Informacji, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi